لطفا از طریق فرم زیر مطالب خود را با در میان گذارید
شما میتوانید از طریق راههای زیر با صبا سامسونگ در ارتباط باشید:

شماره تماس:
021-33555753
021-33441325
021-33441328
021-33401684

نشانی الکترونیکی:
info@samsung-saba.comو همچنین از فرم زیر: