صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
صبا /home/page13.aspx
شرایط اقساطی /home/page14.aspx
جشنواره /home/page15.aspx
درباره ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
کوارگازی های سامسونگ /صفحه1/گازی/کولر/سیستم-سرمایشی/لوازم-خانگی/سامسونگ.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx

تنظیمات رنگ پوسته

رنگ های پیش فرض
انتخاب رنگ ها
رنگ فوتر:
تنظیم دوباره